معرفی

شرکت مهندسین مشاور آبانگان پارس ، شرکت  خدمات مشاوره و طراحی مهندسی در رشته های مختلف تأسیسات  شهری می باشد .

این شرکت با متشکل نمودن گروهی از متخصصین با تجربه و اعمال مدیریت متمرکز و پویا همواره عهده دار طرح های مطالعاتی فعال در زمینه آب ، فاضلاب ، تله متری ، آبهای سطحی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی و مقاوم سازی ابنیه در مقابل زلزله بوده است .

تلاش ما ، همواره در ارایه مناسبترین و اقتصادی ترین راه حل برای طرح ها جهت کارفرمایـان خود بوده است. در عین حال کوشیده ایم با کاربرد تکنولوژی مدرن روز در طرح های خود از دستاوردهای علمی روز بهره جوییم .

ما در این راه از تجربیات و اطلاعات جمع آوری شده از ده ها پروژه ای که کادر تخصصی شرکت در سطح مدیریت پروژه و کارشناس طراح در آن بوده ، استفاده کرده و با تکیه بر آنها قادر هستیم در مدت زمان حداقل تعیین شده نتیجه مطالعات را به صورت مدون به اتمام رسانده و ارائه نماییم .

این مهندسین مشاور علاوه بر دسترسی به نرم افزار های روز دنیا در زمینه های تخصصی همچنیــن قادر است با توجه به تولید نرم افزارهای مورد نیاز جهت بهبود مطالعات خود و یا با ترکیب آنها با نرم افزارهای خارجی ، طرح های خود را به صورت کاملاً بهینه ارائه نماید .

این شرکت در حال حاضر با داشتن رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عهده دار طرح های مهمی در زمینه تخصصی خود می باشد که  به پیوست خلاصه ای  از مشخصات فنی  افراد و طرحهای  در دست  اقدام ارائه می گردد .

لازم به ذکـر است که این مهندسیـن مشاور در حال بازسازی سایت اینترنتـی خـود به آدرس www.abanganpars.com  بوده و جهت هر طرح برای گزارش دهی به کارفرما بخش مخصوصی به کارفرما با رمز ورود مشخص مربوط به همان طرح را در نظر گرفته است.